הדרך לדירה > המדריך > ביטוח דירה

ביטוח דירה

המטרה: לרכוש ביטוח דירה שיספק לכם הגנה ביטוחית מושלמת ממגוון רחב של סיכונים לגוף ולרכוש.

הגורם המלווה: סוכנות ביטוח, שמאי ובמקרים מסוימים גם עורך דין.

למה זה כדאי:

 • כי ביטוח דירה הוא מצד אחד לא יקר במיוחד (פרמיות סבירות בהחלט), ומצד שני מספק הגנה משמעותית בקרות אירוע.
 • כי ביטוח דירה מספק לכם הגנה כנגד נזקים שונים ובלתי צפויים.
 • כי ביטוח דירה כולל כיסוי כנגד אחת מעבירות הרכוש הנפוצות בישראל (פריצה לבית מגורים).
 • כי ביטוח דירה מעניק יכול לספק גם כיסוי כנגד נזקים שייגרמו לצד ג' שמבקר בנכס.

כמה זה עולה?

 • עלותו של ביטוח דירה נקבעת בהתאם לפרמטרים כגון גודל הנכס, שווי התכולה, סיכונים מיוחדים, הרחבות וכיסויים מעבר לפוליסה התקנית ועוד.
 • עלות הביטוח משתנה בין חברות הביטוח המציעות את השירות, ובישראל יש לא פחות מ-13 חברות ביטוח שונות המשווקות מוצר זה.
 • קיימת אפשרות להוזיל את עלות הפרמיה החודשית על ידי התקנת אמצעי מיגון שונים כגון אזעקות, מצלמות במעגל סגור, שערים חשמליים וכדומה.
 • עלות הביטוח נתונה למשא ומתן מול חברת הביטוח.

ככה צועדים:

נתחיל עם נתונים שלא משתמעים לשני פנים. לפי השנתון הסטטיסטי השנתי של משטרת ישראל, כ-42% מהתיקים הנפתחים במשטרה הינם בגין עבירות רכוש וכ-12.7% מתוך העבירות הללו הן עבירות של התפרצות לבית או דירה. במספרים מוחלטים אנחנו מדברים על כ-18,000 דירות שנפרצות (ומדווחות למשטרה) מדי שנה – ממוצע של כ-50 דירות שנפרצות מדי יום.

אל תגידו "לי זה לא יקרה". רק רכישה מוקדמת של ביטוח דירה תוכל לספק לכם מענה "ביום פקודה". יתרה מזו, ביטוח דירה הוא פוליסה המספקת הגנה רחבה הרבה יותר ממקרים של התפרצות לביתכם. במסגרת ביטוח דירה אתם יכולים להיות מוגנים גם ממקרים נוספים כגון:

 • נזקי אקלים כגון סערות וסופות.
 • נזקים למבנה כתוצאה משריפה.
 • נזקים למבנה כתוצאה משוד או פעולות זדון.
 • נזקי מים.
 • נזקים כלפי צד ג' שנפגע בזמן היותו בנכס בגין רשלנות הבעלים / המחזיק בו.
 • נזקים כלפי צד ג' שנפגע בשל תקלות בנכס (לדוגמה, נפילת חלון על אדם או רכב ברחוב).
 • ועוד.

פוליסה תקנית לביטוח דירה

אחד ההיבטים החשובים שיש לדעת לגבי ביטוח דירה בישראל הוא שמדובר בפוליסה הכפופה ל"פוליסה תקנית". המחוקק, על מנת להגן על המבוטחים ובכדי לעודד בעלי נכסים לרכוש ביטוחי דירות, קבע בחוק פוליסה בסיסית שחברות הביטוח רשאיות רק להוסיף עליה ולא ולהחסיר ממנה. פרטיה של הפוליסה התקנית מוגדרים בהוראת חוק הקרויה "תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו-1986".

הפוליסה התקנית כוללת שורה ארוכה של הוראות וחיובים כלפי המבטחות לרבות בנושאים כגון: הרחבות, דמי ביטוח בעבור "השבת היקף הביטוח לקדמותו", נזקי מים וסיכוני מים, סיכוני חשמל, רעידות אדמה, שינויים בפוליסה לטובת המבוטח (מעבר לפוליסה התקנית), חובה להבליט סייגים בפוליסה, היקף התחולה של הפוליסה, אחריות כלפי צד ג' ועוד.

סוגי ביטוחי דירות בישראל

כפי שצוין לעיל, ביטוח דירה בישראל זמין במספר מסלולים לבחירת המבוטחים. הבחירה בביטוח הרצוי נעשית בהתאם לרצונכם אך מומלץ כמובן שלא להתפשר ולרכוש פוליסה מקיפה ואיכותית. יתרה מזו, הפוליסה התקנית אמנם מגנה עליכם ברמה גבוהה, אך נהוג לרכוש גם הרחבות נוספות מעבר לפוליסה הבסיסית שנקבעה על ידי המחוקק.

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה לדירה, כשמו כן הוא, ביטוח שנועד להגן על המבנה של הדירה. לעניין זה המבנה כולל את כל הרכיבים של בית לרבות רכיבים המחוברים לנכס בחיבור של קבע (למשל, צנרת, מרפסות, מתקני הסקה, דודי שמש, מערכות למיזוג אוויר, מתקני חשמל ותקשורת, גדרות, שערים וכדומה). הפרמיה הנגבית בעבור ביטוח מבנה משתנה בהתאם לגודל הנכס וחשוב להדגיש כי היא איננה מחושבת ביחד עם "ערך הקרקע". ככל שהדירה גדולה יותר, גם ביטוח המבנה יעלה בהתאם. מבחינת סיכונים, ביטוח מבנה מספק לכם לפי הפוליסה כיסוי בגין המקרים הבאים:

 • ברקים, רעמים, אש ואפילו עשן אשר הופיע באופן קבוע ויוצא דופן.
 • התלקחות או התפוצצות.
 • רוחות עוצמתיות ביותר (מעל 30 קשר) וכן משקעים שפגעו בנכס במקביל לרוח (גשם, ברד או שלג). עם זאת, הפוליסה התקנית לא מכסה בגין נזקים אשר נגרמו בשל דליפת מי גשמים לדירה או הבית.
 • נפילת כלי טיס או נזקים בשל רעש/רעד קולי מכלי טיס.
 • פגיעת רכב בדירה.
 • פעולות זדון (עם סייגים מסוימים).
 • נזקים שנגרמו למבנה בזמן שוד, פריצה או גניבה (בכפוף לכך שהדירה תפוסה).
 • הצפה או שיטפון אשר נגרמו בשל מקור חיצוני.
 • רעידות אדמה.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה הוא ביטוח שמטרתו להעניק לכם כיסוי בגין נזקים שנגרמו לרכוש שלכם בדירה. על פי הפוליסה התקנית, תכולה היא "כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו". עם זאת, הפוליסה התקנית מחריגה מן המושג תכולה נכסים רבים שאת חלקם מומלץ לעתים לבטח באופן פרטני על ידי הרחבות ייעודיות. למשל:

 • מתכות יקרות שאינן חלק מתכשיט – זהב, כסף, יהלומים ואבנים יקרות.
 • מסמכים משפטיים – חוזים, מסמכים, שטרי מכר ותעודות.
 • כלי נשק ותחמושת.
 • ציוד עסקי ומלאי עסקי המשמשים לעסק בלבד.
 • המחאות נוסעים, שיקים, שטרי חוב, כרטיסי אשראי.
 • נכסים אשר נמצאים מחוץ לבית (בגינה, בחדר מדרגות וכדומה).

פרמיית הביטוח בגין ביטוח תכולה לדירה משתנה בהתאם לשווי המטלטלין שברשותכם. ברכישת ביטוח דירה יש לשים לב לשווי הפריטים בהתאם למועד תחילתו של הביטוח. ככל שהפרמיה שתשלמו תהיה גבוהה יותר, וככל שתוודאו כי שווי הפריטים אכן תואם את שוויים האמיתי, כך תוכלו לייצר מעטפת הגנה במקרה של גניבה או נזקים לרכוש. במקרים מסוימים חברת הביטוח תשלח סוקר או שמאי מטעמה בכדי להעריך את שווי התכולה בנכס. הסיכונים הרלבנטיים לגבי ביטוח תכולה זהים לסיכונים הרלבנטיים לגבי ביטוח מבנה.

הרחבות בפוליסת ביטוח דירה לפי הפוליסה התקנית

הפוליסה התקנית מגדירה גם שתי הרחבות חשובות שיש להכיר לגבי ביטוחי דירות: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח סכום נוסף בבית משותף. בעת רכישת ביטוח דירה אתם רשאים לבקש מחברת הביטוח את שתי ההרחבות הנ"ל. מכיוון שההרחבות מצויות בפוליסה התקנית, אתם נהנים גם כאן מההגנה של המחוקק. כלומר, תנאי סף הקובעים שחברת הביטוח יכולה רק להרחיב עליהם ולא להחסיר מהם.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – ביטוח זה מעניק לבעל הנכס כיסוי בגין אירוע תאונתי בביתכם אשר גרם לאדם שלישי נזק לגוף או לרכוש. למשל, טכנאי שהגיע לבצע עבודה בבית ונפל מהמרפסת בעקבות מעקה לא מחוזק, חלון שהתנתק מהדירה וגרם לנזק לרכב וכדומה. מומלץ, בלשון המעטה, שלא להקל ראש בכיסוי זה. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכול להגן עליכם בתביעות שעלולות לטפס לכדי סכומי עתק. יש לשים לב לחריגים בפוליסה לגבי הכיסוי הביטוחי. בעיקר יש לזכור כי הכיסוי מוגבל בתקרת מקסימום המוגדרת בפוליסה.

ביטוח סכום נוסף בבית משותף – במידה שאתם מתגוררים בבית משותף, ייתכן וכדאי לשקול רכישה של הרחבת "ביטוח סכום נוסף בבית משותף". ללא הרחבה זו, בקרות רעידת אדמה, הכיסוי שתקבלו לא יספיק לרכישת דירה חדשה (שכן סכומי הביטוח בביטוח מבנה מחושבים ללא ערך הקרקע ועל פי עלות הבנייה בלבד). במידה שתרכשו את ההרחבה הנ"ל, תגמולי הביטוח שתקבלו במקרה של רעידת אדמה יהיו גבוהים יותר. אם הנזק שנגרם בשל רעידת האדמה הוא בשיעור של 70% ומעלה מסכום ביטוח מבנה הדירה, סכום הביטוח שתקבלו יוגדל בשיעור של 100% לכל הפחות (וללא וויתור על הזכויות בקרקע).

כיסויים והרחבות נוספות מעבר לפוליסה התקנית

התחרות בשוק הביטוח בין חברות הביטוח השונות, כמו גם היכרות עם צרכי השוק והרצון של בעלי נכסים לבטח את דירותיהם ובתיהם באופן מקיף, הולידו מגוון רחב של מוצרים נוספים הזמינים לרכישתכם. מדובר בכיסויים והרחבות שמוסיפים משמעותית על הפוליסה התקנית ומרחיבים בהתאם את ההגנה הביטוחית שלכם. להלן דוגמאות לכיסויים מרכזיים:

 • ביטוח דירה "כל הסיכונים" (All Risk) – ביטוח תכולה מקיף ביותר שלא כולל את מרבית החריגים שכלולים בפוליסה התקנית (למשל – כרטיסי אשראי, מסמכים, תכשיטים וכדומה).
 • ביטוח אופניים – ביטוח כנגד גניבת אופניים מהדירה או הבית.
 • ביטוח פעילות עסקית בדירה – ביטוח שמטרתו לספק לכם הגנה במקרה שאתם מנהלים פעילות עסקית בבית. החל ממשרד ביתי וכלה במפגש עם לקוחות או אפילו עבודה עצמאית בסלון הקשורה לעבודתכם.
 • ביטוח חבות מעבידים – ביטוח המעניק לכם כיסוי ביטוחי כאשר אתם מעסיקים בביתכם עובד באופן קבוע או בהיקף נרחב. למשל, עוזרת בית המבקרת בנכס אחת לשבוע, מטפלת המגיע מדי יום לשמור על הילדים וכדומה.
 • ביטוח נזקי טרור – נזקי טרור ומלחמה מוחרגים בפוליסה התקנית וזאת משום שהם אמורים להיות משולמים באפיק אחר (חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961). עם זאת, מבוטחים רבים רואים לנכון להרחיב את הפוליסה גם מול חברת הביטוח הפרטית.

המומחים שלנו שיסייעו לכם בשלב זה

סוכני ביטוח

סרנגה סוכנות לביטוח (2011) בע"מ

אנו מלווים את הלקוח לכל אורך הדרך, ברגעי השמחה וברגעים הדורשים את התערבותנו המקצועית מול חברות הביטוח לסילוק ותשלום תביעות

יגאל אלון 120 תל אביב

שמאים

שי בן עמי, כלכלה ושמאות מקרקעין

משרד שי בן עמי, כלכלה ושמאות מקרקעין, מעניק שירותים מקצועיים בתחום שמאות מקרקעין, תכנון ובנין עיר, ומספק ללקוחותיו מענה הולם למגוון צרכים בנושאי שמאות מקרקעין ותכנון עיר

גלעד פאר שמאות מקרקעין

גלעד פאר, שמאי מוסמך, מספק מגוון רחב של חוות דעת שמאיות בתחום הנדל"ן.

דוד פרנקפורטר 10, פינת רוטשילד, פתח תקוה

סלינג'ר שמאות מקרקעין וייעוץ

משרד "סלינג'ר שמאות מקרקעין וייעוץ" מתמחה בהערכת שווי מקרקעין, כלכלת שימור, ייעוץ כלכלי – תכנוני

ברודצקי 13 תל אביב

רון אברהם, שמאות מקרקעין וניהול מקרקעין

למעלה מ-10 שנות ניסיון בשמאות מקרקעין ונדל"ן בפריסה ארצית רחבה – מדרום הארץ למרכזה. מגוון שירותים ללקוחות פרטיים ועסקיים תוך ליווי צמוד השזור ביחס אישי ומקצועי

שד' ירושלים 136, מרכז "טדי קולק", נתיבות

עורכי דין

דאהן & דלויה – עורכי דין

משרד עורכי דין בירושלים והסביבה המתמחה בנדל"ן ומשפט אזרחי-מסחרי, והמספק שירותים משפטיים בעברית, אנגלית וצרפתית.

בן יהודה 38 (קומה 15), ירושלים

אורי קצב – משרד עו"ד ונוטריון

עורך דין ונוטריון אורי קצב מלווה רוכשי ומוכרי נכסי נדל"ן יד שנייה במגוון עסקאות לרבות דירות מגורים, בתים פרטיים, קרקעות ועוד.

שדרות שאול המלך 8, קומה 12, תל אביב

רועי מיודק, משרד עורכי דין

10 שנות ניסיון בדיני מקרקעין ונדל"ן – ליווי לקוחות במגוון עסקאות תוך מתן מענה אישי ומקצועי לאורך כל הדרך

מוסינזון 2, תל אביב

ניסים גאטומה משרד עורך דין ונוטריון

משרד עו"ד ניסים גאטומה מתמחה בליווי רוכשי נכסי יד שנייה ביישובים המשתייכים לחטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית העולמית לרבות שקד, טל מנשה, חיננית, ריחן, מבוא דותן וחרמש.

רחוב הגפן, יישוב שקד