הדרך לדירה > המדריך > אחרי חתימת החוזה
q4

הכירו את הפעולות הנדרשות לביצוע החל ממועד חתימת חוזה הרכישה בכדי להשלים את העסקה בצורה החלקה ביותר

לאחר חתימת חוזה הרכישה, אתם נמצאים כבר בלב ליבו של תהליך הרכישה, וישנם מסמכים, אישורים והכנות שיש לבצע לקראת ביצוע התשלום האחרון על הנכס וקבלת המפתחות. בשלב שלישי זה של המדריך תמצאו מידע והנחיות בכל הנוגע להנפקת אישורי המסים מרשויות מיסוי מקרקעין והרשות המקומית, קבלת המשכנתה ורישומה לטובת הבנק למשכנתאות ופירוט המסמכים הנדרשים לביצוע העברת הזכויות הסופית בנכס משם המוכרים לשמכם.

השלב שלאחר חתימת חוזה הרכישה הוא שלב ביצועי מאוד הדורש ביצוע מספר רב של פעולות וביצוע מעקבים מול הרשויות השונות בכדי לרכז בזמן וביעילות את כל הניירות והאישורים הנדרשים לכם, הרוכשים, בכדי לרשום את הזכויות בנכס על שמכם, במרשם המתאים. המעניין הוא, שהשלב הזה הוכתב למעשה מראש, מבחינה ביצועית בתוך חוזה הרכישה עליו חתמתם.  כפי שפירטנו עבורכם בשלב הקודם בתהליך, "השלב החוזי". כך, למשל, חלוקת האחריות לביצוע תשלומי המסים פורטה בחוזה הרכישה ובהתאם להוראות שבחוזה יבוצעו בשלב זה התשלומים כפי הקבוע בחוזה.

על מנת למקד אתכם בעיקר, השתדלנו לשים דגש על טיפים פרקטיים שיסייעו לכם ולמומחים מטעמכם להגיע ליעד של רישום הזכויות על שמכם במרשם המתאים, בהצלחה וללא עיכובים מיותרים. לדוגמה, נושא קבלת שטרי המשכנתה מהבנק למשכנתאות ומתן דגש על בדיקת חתימות הבנק על גבי השטרות לפני שאתם לוקחים אותם מהבנק במטרה למנוע את החזרת תיק הרישום לתיקון על ידי פקידי המרשם המתאים. לאחר סיום שלב זה בהצלחה, תקבלו את המפתחות ואת החזקה בדירה. העברת הזכויות על שמכם תושלם ותוכלו להתקדם עם הצעדים לכניסה נוחה וחלקה לנכס שרכשתם.

השלבים של אחרי חתימת החוזה