הדרך לדירה > בלוג > יועצי משכנתאות > סיכום 2018 בשוק המשכנתאות: 40% מהמשכנתאות לדירות חדשות – מחיר למשתכן
housewithmoney

סיכום 2018 בשוק המשכנתאות: 40% מהמשכנתאות לדירות חדשות – מחיר למשתכן

קטגוריה: יועצי משכנתאות
מאת: מערכת

שנת 2018 הסתיימה ובנק ישראל מפרסם נתונים מעניינים אודות שוק המשכנתאות בשנה החולפת. מהנתונים עולה כי בשנת 2018 ניתנו בישראל 85,743 משכנתאות. עלייה משמעותית של יותר מ-7% ביחס להיקף המשכנתאות בשנת 2017, וצמיחה דרמטית של כ-10% בסכום המשכנתאות שנלקחו. 59.6 מיליארד שקלים ב-2018 לעומת 53.5 מיליארד שקלים "בלבד" בשנה שקדמה לה.

יועצי משכנתאות מצביעים על שיא נוסף שמיוחס לחודש דצמבר 2018 (דצמבר ידוע כחודש עם מספר המשכנתאות הרב ביותר), בו נלקחו לא פחות מ-8,373 הלוואות דיור בסכום כולל של כ-5.83 מיליארד שקלים.

למעשה, לא רק שהוא היה החודש הכי הפורה בשוק המשכנתאות במהלך השנה, אלא שמאז אוקטובר 2015 לא נרשם בישראל כזה היקף של משכנתאות. השפעה משמעותית על השוק מיוחסת לתוכנית "מחיר למשתכן", שפרויקטים רבים במסגרתה הגיעו לשלב הביצוע. כ-40% מנוטלי המשכנתאות בשנה החולפת לדירות חדשות נמנים על זוכי התוכנית.

המשכנתה הממוצעת בישראל בשנת 2018 והעלייה בריבית הפריים

המשכנתה הממוצעת בשנת 2018 עמדה על כ-694 אלף שקלים. זינוק של כ-42% מסכום המשכנתה הממוצע רק שמונה שנים קודם לכן (בשנת 2010 עמדה המשכנתה הממוצעת בישראל על כ-490 אלף שקלים בלבד). כמו כן, בנק ישראל מדווח גם שהבנקים למשכנתאות מחזיקים כיום בכ-866,300 הלוואות משכנתה אשר טרם נפרעו (יתרת חוב מאזני של כ-343.4 מיליארד שקלים).

נתונים מרתקים עולים מניתוח המשכנתאות בחודש דצמבר 2018, מבחינת הסיכון שלוקחים הלווים בישראל. עולה שבחודש האחרון של השנה ניטלו משכנתאות ששיעורי ההחזר הממוצעים שלהם מההכנסה הפנויה של משק הבית עמדו על כ-26.8%.

מה בנוגע לריבית על המשכנתאות? גם היא במגמת עלייה. ריבית הפריים עלתה כתוצאה מהעלאת הריבית במשק ע"י בנק ישראל ועומדת כיום על 1.75%.