מהו פרוטוקול מסירה?

האם אני יכול ליטול משכנתה רק מבנק שבו יש לי חשבון פעיל?

איך בוחרים חברת אחסנה?

מתי לתאם הובלה לדירה?

האם הדיווח למיסוי מקרקעין חל על המוכרים או על הקונים (או גם וגם)?

האם בדיקה הנדסית לדירה יד שנייה עלולה לגלות כי העסקה איננה כדאית?

אנו רוכשים דירה יד שנייה שנרכשה על ידי המוכרים מקבלן לפני שנים ספורות. האם תקופות האחריות והבדק של הקבלן חלות גם עלינו?

מה זה היטל השבחה?

האם המוכרים יכולים לבטל את רישומה של הערת אזהרה על הדירה גם באופן חד צדדי?

האם אישור מהרשות המקומית כולל גם סוגיות כמו מים וביוב?

האם ניתן במסגרת הסכם לרכישת נכס יד שנייה לגלגל את מס הרכישה על כתפי המוכרים?

האם זה נכון שדיווח למיסוי מקרקעין נעשה כיום באמצעות האינטרנט בלבד?

נרשמה לטובתנו הערת אזהרה על דירה ולאחר מכן נושה של המוכרים ביקש להטיל עיקול על זכויותיהם בנכס. האם ההערה תגן עלינו?

איזה חוק מגן על רוכשי יד שנייה מפני ליקויי בנייה?

האם מיסוי מקרקעין חל גם על מתן דירה במתנה לבני משפחה?

המוכר מתנגד לתשלום היטל השבחה, האם הדבר יעכב את עסקת המכר?

איזה ציוד להכין לאריזת דירה?

האם משכנתה יכולה לשמש לטובת תשלום ראשון ברכישת דירה יד שנייה?

איך בוחרים חברת הובלה עם מנוף?

מתי נדרשת בדיקת שמאי לדירה יד שנייה?

מה המשמעות של נכס מקרקעין לא מוסדר?

האם לפני רישום הערת אזהרה על הנכס יש לבצע פעם נוספת בדיקה קניינית (שתוודא כי לא השתנה מצבה של הדירה בתקופה שבין הבדיקה הקניינית הראשונה לבין מעמד החתימה על החוזה)?

הנכס רשום גם בטאבו וגם במרשם מתאים אחר, מהו המרשם הקובע?

האם ישנם מסים החלים על ירושת דירה?

מהו "מועד הרכישה" לטובת דיווח למיסוי מקרקעין?

מה זה מס שבח?

מהו המועד המאוחר ביותר לדיווח למיסוי מקרקעין?

מה זה מס רכישה?

ש ברשותי דירת מגורים, בתוך כמה זמן עליי למכור אותה כדי להיחשב לרוכש דירת מגורים יחידה?

האם הפקת נסח טאבו כרוכה בעלות?

מתי להשתמש בהובלת מנוף?

מה ההבדל בין חכירה לבעלות?

האם הערת אזהרה על מכר מותנית בזמן?

מה זה נסח טאבו?

מהי חברה משכנת?

האם ישנם שעבודים מגבילים שצריכים להניא אותי מלרכוש את הדירה?

האם קיימת חובה לבצע בדיקה הנדסית לפני רכישת דירה יד שנייה?

האם ניתן לקבל משכנתה לרכישת דירה כאשר קיימת על הדירה משכנתה על שם המוכרים שטרם סולקה?

האם המסמכים הדרושים לאישור עירייה משתנים מרשות מקומית אחת לשנייה?

האם עולה חדש זכאי להנחות או פטורים במס רכישה?

האם התשלום הראשון לדירה מועבר במעמד חתימת החוזה?

יש לך שאלה?