האם המוכרים יכולים לבטל את רישומה של הערת אזהרה על הדירה גם באופן חד צדדי?

מה זה היטל השבחה?

מהו פרוטוקול מסירה?

אנו רוכשים דירה יד שנייה שנרכשה על ידי המוכרים מקבלן לפני שנים ספורות. האם תקופות האחריות והבדק של הקבלן חלות גם עלינו?

איזה ציוד להכין לאריזת דירה?

נרשמה לטובתנו הערת אזהרה על דירה ולאחר מכן נושה של המוכרים ביקש להטיל עיקול על זכויותיהם בנכס. האם ההערה תגן עלינו?

האם ניתן לקבל משכנתה לרכישת דירה כאשר קיימת על הדירה משכנתה על שם המוכרים שטרם סולקה?

מהי חברה משכנת?

האם זה נכון שדיווח למיסוי מקרקעין נעשה כיום באמצעות האינטרנט בלבד?

האם משכנתה יכולה לשמש לטובת תשלום ראשון ברכישת דירה יד שנייה?

מה זה נסח טאבו?

מה זה מס שבח?

האם אישור מהרשות המקומית כולל גם סוגיות כמו מים וביוב?

מתי לתאם הובלה לדירה?

המוכר מתנגד לתשלום היטל השבחה, האם הדבר יעכב את עסקת המכר?

האם התשלום הראשון לדירה מועבר במעמד חתימת החוזה?

האם הערת אזהרה על מכר מותנית בזמן?

מהו המועד המאוחר ביותר לדיווח למיסוי מקרקעין?

האם ניתן במסגרת הסכם לרכישת נכס יד שנייה לגלגל את מס הרכישה על כתפי המוכרים?

האם עולה חדש זכאי להנחות או פטורים במס רכישה?

מהו "מועד הרכישה" לטובת דיווח למיסוי מקרקעין?

האם קיימת חובה לבצע בדיקה הנדסית לפני רכישת דירה יד שנייה?

האם מיסוי מקרקעין חל גם על מתן דירה במתנה לבני משפחה?

מה המשמעות של נכס מקרקעין לא מוסדר?

האם הדיווח למיסוי מקרקעין חל על המוכרים או על הקונים (או גם וגם)?

מתי נדרשת בדיקת שמאי לדירה יד שנייה?

האם המסמכים הדרושים לאישור עירייה משתנים מרשות מקומית אחת לשנייה?

האם הפקת נסח טאבו כרוכה בעלות?

מתי להשתמש בהובלת מנוף?

איך בוחרים חברת הובלה עם מנוף?

האם ישנם שעבודים מגבילים שצריכים להניא אותי מלרכוש את הדירה?

האם לפני רישום הערת אזהרה על הנכס יש לבצע פעם נוספת בדיקה קניינית (שתוודא כי לא השתנה מצבה של הדירה בתקופה שבין הבדיקה הקניינית הראשונה לבין מעמד החתימה על החוזה)?

האם ישנם מסים החלים על ירושת דירה?

האם בדיקה הנדסית לדירה יד שנייה עלולה לגלות כי העסקה איננה כדאית?

הנכס רשום גם בטאבו וגם במרשם מתאים אחר, מהו המרשם הקובע?

איך בוחרים חברת אחסנה?

האם אני יכול ליטול משכנתה רק מבנק שבו יש לי חשבון פעיל?

מה זה מס רכישה?

איזה חוק מגן על רוכשי יד שנייה מפני ליקויי בנייה?

ש ברשותי דירת מגורים, בתוך כמה זמן עליי למכור אותה כדי להיחשב לרוכש דירת מגורים יחידה?

מה ההבדל בין חכירה לבעלות?

יש לך שאלה?