הדרך לדירה > בלוג > מאמרים > מס רכישה דירה ראשונה
purchase tax

מס רכישה דירה ראשונה

קטגוריה: מאמרים
מאת: מערכת

מהו "מס רכישה"?

בעת רכישת דירת מגורים במדינת ישראל חלה על הרוכש החובה לדווח את העסקה למשרדי מיסוי מקרקעין באזור המתאים בארץ בתוך ועד 30 ימים מיום חתימת חוזה המכר. חובת הדיווח על העסקה נובעת מחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק"). בהתאם לחוק, רוכש של דירת מגורים יהא חייב בתשלום של מס למדינה הקרוי בשם "מס רכישה". את מס הרכישה על הרוכש לשלם בתוך ועד 60 ימים מיום חתימת חוזה המכר, אחרת ייתווספו לסכום המס ריבית והצמדה. חשוב גם לדעת, כי אי דווח במועד יגרור אף הוא קנס אשר ייתווסף לסכום המס. בקיצור, חשוב לדווח על העסקה ולשלם את מס הרכישה במועדים הקבועים לכך בחוק.

מס רכישה דירה ראשונה – הטבות במדרגות מס הרכישה

סכום מס הרכישה נקבע כנגזרת של שני פרמטרים: הראשון, הוא סכום התמורה עבור הדירה והשני, הוא המאפיינים של הרוכש. לגבי סכום התמורה הכוונה היא, שהמס ייחושב לפי אחוזים מסוימים מתוך הסכום – אחוזים אלו מכונים "מדרגות", או – "מדרגות מס רכישה". הסיבה לכינוי "מדרגות" היא שהמס חל באחוזים מסוימים על סכומים שונים מתוך התמורה. אך הפרמטר היותר מעניין הוא הפרמטר של זהות הרוכש. על רוכשים בעלי מאפיינים שונים יחולו אחוזי מס שונים. כך למשל, מס רכישה לרוכש הרוכש את דירתו הראשונה יהא שונה ממס רכישה שיחול על רוכש מרובה דירות בגין אותה התמורה. כך גם, עולים חדשים ונכים למשל, זכאים לחישוב מס רכישה מופחת.

רוכש של דירה ראשונה, או רוכש של "דירת מגורים יחידה", הינו רוכש אשר אין בבעלותו דירת מגורים נוספת או יותר מ-1/3 זכויות בדירת מגורים נוספת.

מדרגות מס רכישה דירה ראשונה 

מידי שנה הממשלה מפרסמת את מדרגות מס הרכישה המעודכנות לאותה השנה. בשנת 2019 מדרגות מס רכישה לרוכשי דירה ראשונה החל מיום 16.1.2019 ועד ליום 15.1.20 הינן כדלקמן –

1. על חלק השווי שעד 1,696,750 ₪  – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,696,750 ₪  ועד 2,012,560 ₪  – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,012,560 ₪  ועד 5,192,150 ₪ – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,192,150 ₪  ועד 17,307,170 ₪  – 8%
5. על חלק השווי העולה על 17,307,170 ₪  – 10%

רשות המיסים מציעה לרוכשי דירות סימולטור לחישוב מס רכישה צפוי בעסקאות אותו תוכלו למצוא באתר רשות המיסים תחת הכותרת – "סימולטור מס רכישה".

על מנת להבין את גודל ההטבה שבמדרגות מס רכישה דירה ראשונה, ניתן למנות את מדרגות מס הרכישה של רוכש דירת מגורים שהינו מרובה דירות המחילות מס של 8% מהשקל הראשון ועד לתמורה בסך כולל של 5,194,225 ₪ ואילו על כל סכום מעבר לכך ישולם מס רכישה בגובה של 10%.

לשם המחשה, רוכש דירת מגורים ראשונה (יחידה) ישלם על דירה שעולה 2 מליון ש"ח מס רכישה בסך של 10,614 ש"ח בעוד רוכש מרובה דירות ישלם על אותה הדירה מס רכישה בסכום כולל של 160,000 ש"ח!